Type 9

Onze school biedt type 9-onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar. Type 9 richt zich op kinderen met een (ASS) autismespectrumstoornis (zonder verstandelijke beperking).

Voorwaarden

Bij kinderen met ASS zijn een van volgende problematieken vastgesteld:

 • de autistische stoornis
 • een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (PDD-NOS)
boerderij
sportdag t9

Doelstelling

Onze type 9-leerlingen willen we zoveel mogelijk aanleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijks leven. De nadruk ligt hierbij op verduidelijken. We werken volgens TEACCH-principes:

Verduidelijking in 

 • ruimte: Waar doe ik mijn taak?
  blauw = individuele werktafel
  rood = bij de leerkracht
  paars = in de paarse ruimte
  geel = buiten de klas
  groen = vrijetijdshoek
 • tijd: Wanneer start en stopt de taak en hoe lang duurt deze
  Verduidelijken door hulpmiddelen vb. timetimer en dagschema
 • activiteiten: Wat is mijn taak?
 • benadering: visualisatie door individueel dagschema, foto’s, picto’s, voldoende groepsmomenten

Aanbod

 • We kijken steeds naar de noden van het individuele kind en beiden een geïntegreerde werking, ASS-TEACCHwerking of geïndividualiseerde werking
 • Werken vanuit de ontwikkelingsdoelen basisaanbod vastgelegd in een handelingsplan
 • Een multidisciplinair team dat samen de beste aanpak per individu bepaalt
 • Therapeutische ondersteuning van kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, BLIO, pedagogen en psychologe
 • Communicatie met ouders, overleg i.v.m. aanpak of aanpassingen per kind
 • Een welnessruimte met een actief en een passief gedeelte
 • Speelleertuin: een aangeleerde spelactiviteit leren toepassen buiten de klas
 • Groepsgebonden lessen zoals L.O., zwemmen… worden gestructureerd aangeboden
 • Bij overprikkeling of stress-situaties is er aanbod van een rustruimte

Wat na type 9-lager onderwijs:

Na het type 9-onderwijs kunnen de kinderen doorstromen naar het gewoon secundair onderwijs of naar het buitengewoon secundair onderwijs.