Type 6

Onze school biedt type 6-onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar. Type 6-onderwijs richt zich op kinderen met een visuele beperking.

Voorwaarden

De gezichtsstoornis beantwoordt aan minstens een van volgende criteria:

 • verslag van CLB
 • visus ≤ 3/10 (beste oog)
 • een of meer gezichtsvelddefecten
 • een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie
 • cerebrale visuele beperking (CVI)
 • restcategorie
brailledag

Doelstelling

Onze type 6 leerlingen willen we zoveel mogelijk aanleren dat zij zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan in de ziende wereld.

 • Oriëntatie en mobiliteit: Tips aanreiken om zich vlot te verplaatsen van punt naar punt.
 • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren.
 • Welbevinden bevorderen door de beperking te compenseren en om te leren gaan met de beperking.
 • Sociale vaardigheden aanleren.

Aanbod

 • Kwaliteitsvol onderwijs door streven naar de beste aanpak om het leven van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Dit vraagt voortdurende vorming en specialisatie.
 • Modern, passend onderwijs door te werken met technologische hulpmiddelen die de beperking kunnen compenseren
 • Aangepaste infrastructuur dankzij doordachte renovatie van speelplaats, trappen, gangen en lokalen.
 • Geïntegreerd werken in de klas waar ze cognitief de beste aansluiting vinden.
 • Ondersteuning door paramedici: logopedisten (braille), kinesisten en ergotherapeuten.
 • Gespecialiseerde leerkrachten.
 • Samenwerking met externe diensten: thuisbegeleiding, Visio, Low Vision…

Wat na type 6-lager onderwijs

Na het buitengewoon onderwijs type 6 kunnen de kinderen doorstromen naar het gewoon secundair onderwijs of naar het buitengewoon secundair onderwijs.