Type 2

Onze school biedt buitengewoon lager onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar (eventueel verlening tot 15 jaar). Type 2-onderwijs richt zich op kinderen met een matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging. Mogelijk gaat dit gepaard met een meervoudige problematiek.

Voorwaarden

 • Verslag van CLB
 • tenminste 6 jaar zijn
type 2 1

Doelstelling

In onze type 2-groepen leren we vaardigheden zodat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

We werken aan:

 • Sociale vaardigheden
  – persoonlijke redzaamheid (toilet, hygiëne, aan -en uitkleden, eten en drinken…)
  – huishoudelijke redzaamheid (tafel dekken, afwassen en afdrogen, boterhammen smeren…)
  – maatschappelijke redzaamheid (winkelen, verkeer,milieu)
 • Motorische vaardigheden
  – fijne motoriek (knippen, plakken, scheuren, rijgen…)
  – grove motoriek (trappen maken, evenwicht, balvaardigheden, fietsen…)
  – visuo-motoriek (puzzelen, constructies nabouwen…)
 • Sociaal – emotionele ontwikkeling
  – werken aan zelfbeeld, vertrouwen
  – leren omgaan met gevoelens
  – leren omgaan met anderen
  – leren omgaan met conflicten
 • Schoolse vaardigheden
  – taal, wiskunde, leren leren…

Aanbod

 • Klassamenstelling op basis van verstandelijk functioneren en leeftijd
 • Leren vanuit thema’s en projecten
 • Leren met behulp van Ipad
 • Het geleerde aan de werkelijkheid toetsen
 • Welnessruimte met een passief en actief gedeelte
 • Muzische vorming met leuke activiteiten zoals knutselen, muziek, dans…
 • We leren fietsen op maat van de mogelijkheden van de leerling
 • Sherborne om de ruimte rondom zich te ontdekken
 • Luchtkussen om op een speelse manier de motoriek te ondersteunen
 • Bewegingsopvoeding, sport en spel en zwemmen
 • Individuele therapieën en bijkomende ondersteuning van logopedie, kinesitherapie, ergotherapie en BLIO

Wat na type 2-lager onderwijs

De meeste leerlingen gaan na hun buitengewoon lager onderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs (OV1 of OV2).

type 2 3