Schoolbestuur

V.z.w. Sint Elisabethschool heeft zijn maatschappelijke zetel in de hoofdschool, Steenovenstraat 20a 3990 Peer-Wijchmaal, en is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De vzw telt 13 leden.