We hebben speciale aandacht voor ieder kind dat behoefte en nood heeft aan extra begeleiding en zorg, om het zo te helpen z’n eigen plaatsje te krijgen in onze drukke en veeleisende maatschappij.

ONZE 5 PIJLERS

Welbevinden

Een kind kan pas leren als het zich goed voelt. We bieden een veilige leeromgeving aan waarin je kind zich goed voelt om zo tot leren te komen.

Leerling centraal

Er is een nauwe samenwerking tussen de school enerzijds en de ouders, het CLB, het BC en andere diensten anderzijds. Dit alles binnen een kader van veiligheid, voorspelbaarheid, duidelijkheid en stimuleren tot zelfsturing.

onderwijs op maat

We bieden onderwijs aan waarbij je kind een aanbod krijgt dat het best bij hem/haar past, rekening houdend met ieders zorgvraag om te komen tot maximale leerkansen. De kwaliteit is gegarandeerd door de expertise van onze leerkrachten en therapeuten.

Multidisciplinair

Je kind wordt multidisciplinair benaderd vanuit kiné, logo, ergo, logo, blio, pedagoge, psychologe. Indien nodig is er zelfs individuele begeleiding. Tijdens een kindbespreking of klassenraad worden de problemen besproken en noden vastgelegd. Het aanbieden van kwalitatief onderwijs staat voorop.

Diversiteit

We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen begrip hebben voor elkaar en dat ze tonen dat in onze school iedereen welkom is. We werken vanuit de talenten en de sterktes van iedere leerling, erkennen zijn/haar eigenheid en werken binnen de zone van de naaste ontwikkeling.