Onze School, hoe het begon!

In 1912 schonk Elisabeth (Betteke) Neven, bewoonster van Wijchmaal, haar eigendom om er een tehuis voor kinderen te bouwen. Op vraag van dorpspastoor August Kuypers werden drie zusters van de Congregatie van de zusters van Vincentius à Paulo uit Deinze naar Wijchmaal gestuurd om de wens van Betteke Neven te verwezenlijken. Geleidelijk aan kreeg alles vorm. Daar hoorde natuurlijk ook een school bij waar aangepast onderwijs kon gegeven worden aan kinderen die extra zorg nodig hadden. De Sint-Elisabethschool kreeg haar officiële goedkeuring op 1 april 1927. Nu dus iets meer dan 90 jaar geleden. De zusters, de pioniers van Sint-Elisabeth, namen deze kinderen in bescherming onder de warme mantel van liefdadigheid. Later werden leerkrachten aangetrokken om in de geest en de visie van de zusters mee te werken.

vroeger
St Elisabethschool lucht

De Sint-Elisabethschool nu!

De Sint-Elisabethschool is doorheen de jaren gegroeid tot een open, dynamische, kwalitatieve en hoogstaande onderwijsinstelling die zich de zorg van elk toevertrouwd kind ter harte neemt. Momenteel volgen er een 250-tal kleuters en lagere schoolkinderen aangepast onderwijs in onze 2 vestigingsplaatsen.

Vestiging 1: Hoofdschool

Op de hoofdschool bevindt zich de administratieve zetel, alsook de afdelingen kleuters, type 2, type 3, type 6 en type 9. 

vestiging 2: Basisaanbod

Op deze vestiging bevindt zich de afdeling basisaanbod en type 6.