KLEUTERS

Onze school biedt buitengewoon kleuteronderwijs aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Dit zijn kleuters met een type 2, type 3, type 6
of type 9-attest.

TYPE 2

Onze school biedt buitengewoon  lager onderwijs aan kinderen van  6 tot 13 jaar. 
Type 2-onderwijs richt zich op kinderen met een matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging. 

TYPE 3

Onze school biedt buitengewoon  lager onderwijs aan kinderen van  6 tot 13 jaar. 
Type 3-onderwijs richt zich op kinderen met een gedrags- en/of emotioneel probleem.

TYPE 6

Onze school biedt buitengewoon  lager onderwijs aan kinderen van  6 tot 13 jaar.  
Type 6-onderwijs richt zich op kinderen met een visuele beperking

TYPE 9

Onze school biedt buitengewoon  lager onderwijs aan kinderen van  6 tot 13 jaar.  
Type 9-onderwijs richt zich op kinderen met een (ASS) autismespectrumstoornis

BASISAANBOD

Onze school biedt buitengewoon  lager onderwijs aan kinderen van  6 tot 13 jaar.  
Basisaanbod is onderwijs voor kinderen met een licht mentale beperking  of  met een ernstige leerstoornis.