MOS

MOS staat voor ‘milieuzorg op school’.

We willen ons inzetten om een toffe MOS-school te zijn en blijven. Dit betekent dat we ons, naast de leervakken die dagelijks aan bod komen, blijven inzetten voor een milieuvriendelijke aanpak op school en hopelijk tot ver erbuiten!

Tot nu toe behaalden we reeds drie MOS of ‘MILIEU-zorg OP SCHOOL’-logo’s:  het MOS-logo rond ‘afval’ , het MOS-logo rond ‘water’ én het MOS-logo ‘natuur’.

Vorig schooljaar behaalden we ‘de groene vlag’.

De MOS-jury oordeelde dat ons werk gedurende de voorbije schooljaren bestempeld kon worden als ‘geslaagd’. Daarom is onze school ‘een groene vlag-school’. Het behalen van de groene vlag is een hele eer en is het gevolg van jarenlange inzet rond milieu en dit door alle leerlingen en het schoolteam.

mos groene vlag
mos 1

We willen ons inzetten om een toffe MOS-school te zijn en blijven. Dit betekent dat we ons, naast de leervakken die dagelijks aan bod komen, blijven inzetten voor een milieuvriendelijke aanpak op school en hopelijk tot ver erbuiten!

Tot nu toe behaalden we reeds drie MOS of ‘MILIEU-zorg OP SCHOOL’-logo’s:  het MOS-logo rond ‘afval’ , het MOS-logo rond ‘water’ én het MOS-logo ‘natuur’.

Vorig schooljaar behaalden we ‘de groene vlag’.

De MOS-jury oordeelde dat ons werk gedurende de voorbije schooljaren bestempeld kon worden als ‘geslaagd’. Daarom is onze school ‘een groene vlag-school’. Het behalen van de groene vlag is een hele eer en is het gevolg van jarenlange inzet rond milieu en dit door alle leerlingen en het schoolteam.

We willen jullie, leerlingen, ouders en sympathisanten, dan ook allemaal heel hard bedanken voor de inspanningen die jullie deden rond ‘Milieu – zorg op school’ en we hopen dat we in de toekomst nog steeds op jullie hulp kunnen blijven rekenen.

 

Wat staat er dit schooljaar zoal op het programma? Dat komen jullie weer maand na maand te weten via deze MOS-website. Een aantal dingen die de voorbije jaren zijn opgestart, zullen ongetwijfeld verder gezet worden. Enkele voorbeelden:

  • Er zal ook dit schooljaar weer volop getuinierd worden in onze plantbakken, zowel in de hoofdschool als in de tweede vestigingsplaats.
  • Ook zullen een aantal klassen weer beheerswerken uitvoeren in Resterheide: het peterschap wacht!
  • De gemeente Peer, die ons mini-containerpark wekelijks onderhoudt, blijft ons motiveren om goed te sorteren. Zo beperken we immers ons restafval. Zo kent de gemeente Peer de scholen een paar keer per jaar punten toe. In ruil voor deze punten krijgen we extra vuilniszakken. En dit motiveert onze leerlingen (en leerkrachten) om te sorteren zoals het hoort! 
  • Onze leerlingen en ouders werden opnieuw warm gemaakt om brooddozen en vaste drankflessen mee naar school te brengen (of geven) in plaats van wegwerpverpakkingen.
  • ‘Leren sorteren’, iets wat ieder jaar opnieuw terugkomt bij de start van het nieuwe schooljaar.
  • Er werden een aantal dingen uit onze tuinbakken geoogst en verwerkt.
  • We blijven ‘gezonde snacks’ op de speelplaats promoten. Iedere woensdag vragen we om fruit mee te geven met de kinderen van onze school. Op die manier proberen we een gezonde school te zijn.
  • In de tweede vestigingsplaats werden er kippen en een haan verwelkomd. De klassen van Basisaanbod zullen de kippen beurtelings verzorgen.

We proberen onze leerlingen warm te maken om, ook buiten de schoolpoort, meer zorg te dragen voor onze leefomgeving.

Blijf ons zeker volgen op onze MOS-website!

mos 2