Kleuters

Onze school biedt buitengewoon kleuteronderwijs aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

 • TYPE 2: richt zich op kleuters met een matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging
 • TYPE 3: richt zich op kleuters met een gedrags -en/of emotioneel probleem
 • TYPE 6: richt zich op kleuters met een visuele beperking
 • TYPE 9: richt zich op kleuters met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS)

Voorwaarden

Diagnose en attest van CLB
Tenminste 2 jaar en 6 maanden zijn.

 
kleuters
kleuters 2

Doelstelling

Vaardigheden aanleren zodat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven: zelfredzaamheid, taalstimulatie, motoriek ontwikkelen, sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • Type 2: kinderen stimuleren vanuit eigen niveau
 • Type 3: werken aan gedrags -en emotionele problemen zodat het kind zich terug kan opstellen voor het leren
 • Type 6: zoveel mogelijk aanleren met aangepaste hulpmiddelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan in onze ziende maatschappij
 • Type 9: individueel programma waar verduidelijk centraal staat

Aanbod

 • Klasgroepen op basis van verstandelijk functioneren en soort werking
 • Projectwerking met centrale thema’s
 • Luchtkussen om op een speelse manier de motoriek te stimuleren
 • Sherborne om de ruimte rondom zich te ontdekken
 • Welnessruimte met een passief en actief gedeelte
 • Leuke knutselactiviteiten en muzieklessen
 • Sport en spel, bewegingsopvoeding en zwemmen
 • Individuele therapieën en bijkomende ondersteuning van logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten
 • Ondersteuning kinderverzorging


Wat na het kleuteronderwijs

Na het buitengewoon kleuteronderwijs kunnen de kinderen doorstromen naar het gewoon lager onderwijs of naar het buitengewoon lager onderwijs type 2, type 3, type 6 of type 9.

 
kleuters 3