Businfo

Als een kind en zijn ouders zich aanmelden om in te schrijven in een school voor  buitengewoon onderwijs, willen ouders ook weten of hun kind recht op vervoer naar die school heeft.
Het recht op een inschrijving van een leerling in een school voor buitengewoon onderwijs geeft niet automatisch recht op leerlingenvervoer.
Een leerling krijgt recht op vervoer naar de dichtstbijzijnde school van het net van de vrije keuze* die het type aanbiedt waarnaar het attest van de leerling verwijst.
Onze school kan bij een inschrijving snel onderzoeken of een leerling recht heeft op vervoer.

* Er is vrije keuze tussen het gemeenschapsonderwijs, het vrij onderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het niet-confessioneel onderwijs.

Vindt hier de scholen waarvoor je kind recht heeft op leerlingenvervoe