Basisaanbod

Onze school biedt basisaanbod aan kinderen van 6 tot 13 jaar. Basisaanbod is onderwijs die specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben en waar redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs niet meer voldoende zijn. Er wordt rekening gehouden met het leerniveau, het ontwikkelingstempo en de specifieke leerproblemen van deze kinderen. 

Voorwaarden

Voor type basisaanbod is geen diagnose vereist. Leerlingen komen er terecht wanneer hun zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen. Het CLB, met in het attest buitengewoon onderwijs type basisaanbod, erkent dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

imker
verkeerspark

Doelstelling

  • Start vanuit de noden van het kind: Wij bieden dezelfde leerinhouden aan als een gewone basisschool. Door een zeer degelijke beginsituatie van je kind te bepalen kunnen we van bij de start gericht met je kind werken.
  • Functioneel leren: In onze maatschappij is het belangrijk om stevig in je schoenen te staan. Daarom willen we de linken naar het dagelijkse leven versterken. Dit door bv. busregeling leren lezen, handleidingen leren gebruiken, reclamefolders onderzoeken…
  • Leren leren: We helpen de kinderen door hen van jongs af aan keuzes te leren maken en zelfstandig te leren werken. Op die manier worden ze bewust gemaakt van hun eigen denken en doen. Kinderen hebben een goed zelfbeeld, kunnen zich langer concentreren en nemen een goede werkhouding aan.
  • Socio-emotionele groei: Kinderen moeten zich op school echt thuis voelen. Respect voor elkaar én voor materiaal, natuur en omgeving vinden wij een belangrijke waarde waaraan gewerkt wordt.
  • Werken vanuit talenten: Wij willen al onze kinderen de kans geven om hun talenten te tonen en optimaal te ontwikkelen. De creativiteit van alle kinderen stimuleren we via projecten, sport en spel, crea, muziek,… We hebben respect voor ieders talenten en werkpunten.

Aanbod

  • Therapeutische ondersteuning van kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, BLIO, pedagogen en psychologe
  • Bewegingsopvoeding, sport en spel, fietsen en zwemmen

Wat na type BA lager onderwijs

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Dan volgt een evaluatie in functie van terugkeer naar het gewoon basisonderwijs of van een verlenging van het verblijf in het type basisaanbod.

Na het basisaanbod kunnen de kinderen doorstromen naar een A-klas, B-klas, BuSO (OV3 en OV4).